Terminid

Ausa mäng põhimõte (Fair playAus mäng on spordieetika keskne mõiste. Ausat mängu nõutakse igalt sportlaselt. See tähendab, et tuleb kinni pidada spordiala reeglitest, austada kaasvõistlejaid, meeskonnakaaslasi, treenereid ja sporti kui sellist. Aus mäng väljendub: kohtuniku otsuse vaieldamatus aktsepteerimises, välja arvatud spordialadel, kus kohtuniku otsusele võib järgneda reeglite kohane apellatsioonikaebus; mängimises võidu kui kõige tähtsama peale võistlusspordis, kuid keeldudes sealjuures kategooriliselt rakendamast võidu saavutamiseks lubamatuid vahendeid. Aus mäng on käitumisviis, mis põhineb enesest lugupidamisel ja mis hõlmab: ausust, otsekohesust ning kindlat ja väärikat hoiakut, kui teised ei mängi ausalt; lugupidamist meeskonnakaaslaste suhtes; lugupidamist vastase vastu nii võidu kui kaotuse korral; lugupidamist kohtuniku vastu. Ausa mängu põhimõte tähendab suuremeelset ellusuhtumist, mis on soojade ja püsivate inimsuhete aluseks. Aus mäng ei ole ainult võistleja õigus ja kohustus, see on ka treenerite, ametiisikute ja teiste spordiga seotud isikute panus sporti. 
ASN ASN (Autorité Sportive Nationale), Eestis Eesti Autospordi Liit (EAL) 
Clippingu alad (saba clip) Alad võistlusrajal, mis asuvad kurvi välisosas ja on märgitud koonustega ja/või markeeritud värviga võistlusrajale. 
Clippingu punktid (nina clip) Punktid võistlusrajal, mis asuvad kurvi siseosas ja on märgitud koonustega ja/või markeeritud värviga võistlusrajale. 
DK Eesti Autospordi Liidu Driftikomitee. 
Drifti alustamine (Initiation) Tagaveolise auto ülejuhitavaks viimine, samal ajal suurendades auto sõidunurka sõidusuuna suhtes, samal ajal vastu roolides, et säilitada saavutatud nurk. 
Drifti trajektoor Võistluse hindajate poolt paika pandud ja võistlejate koosolekul selgitatud ideaalne võistlusraja läbimise trajektoor. 
Driftimine (DriftingDriftimine on vaatemänguline autospordiala, mida saab korraldada püsirajal (kardirajal ja ringrajal) või ajutiselt püstitatud rajal (nt parklas ja ürituseks suletud teel). 
Driftimine on tagaveolise auto tahtlikult ülejuhitavaks viimine nii, et see hakkab külg ees liikuma. Samal ajal peab juht säilitama auto üle täieliku kontrolli ja liikuma asfalteeritud rajal võimalikult suure libisemisnurgaga ilma, et libisemine kordagi soorituse ajal katkeks ette märgitud punkte läbides stardist finišisse.  
Driftimiseks loetakse, kui auto tagumise telje pöörderaadius on suurem, kui esimesel teljel ning auto esirattad on suunatud pöördele vastu. 
EAL Eesti Autospordi Liit 
EDL Eesti Drifti Liit MTÜ. Mittetulundusühing EAL Driftikomitee eesmärkide täitmiseks 
Eessõitja (Lead driverVõistleja, kes sõidab paarissõidus jälitaja ees. 
Eliminaatortabel Võistluse formaat, kus võistleja pääseb edasi järgmisesse vooru elimineerimise teel. 
Hindajad (JudgesVõistlusel on 3 hindajat. Iga hindaja vastutab kvalifikatsiooni ajal hindamiskriteeriumide (joone, nurga või stiili) ühe aspekti eest. 
Paarissõidu ajal jälgivad nad, kuidas võitja selgitamiseks võistlevad omavahel nii eessõitja kui jälitaja. 
Hindamise alustamise joon (Start judging lineHindamise alustamise joon on märgitud ühe koonusega mõlemal raja poolel. Sellel joonel peavad mõlemad võistlusautod olema külg ees. 
Jälitaja (Chase driverVõistleja, kes jälitab paarissõidus eessõitjat. 
Jälitamatu eessõit (Unchaseable LeadJälitamatu eessõit ei võimalda jälitajal temale püstitatud eesmärkide täitmist. 
Jälitatav eessõit  (Chaseable LeadJälitatav eessõit võimaldab jälitajal temale püstitatud eesmärkide täitmist. 
Kokkupõrge  (CollisionKokkupõrkeks loetakse kui paarissõidus üks võistlusautoauto puudutab teist võistlusautot nii, et võistlusautol muutub sõidujoon ja/või sõidunurk. 
Kontakt (ContactKontaktiks loetakse kui paarissõidus üks võistlusautoauto puudutab teist võistlusautot nii, et võistlusautol sõidujoon ja/või sõidunurk ei muutu. 
Kordussõit  (One More Time – OMTPaarissõidus, viigi korral, sõidetakse kordussõit, millest esimeses sõidus on eesõitjaks kõrgemal kohal kvalifitseerunud võistleja. Kui paarissõidus ei jõua kohtunikud kahe sõidu tulemusel otsusele, võidakse võitja selgitamiseks otsustada kordussõidu kasuks. 
Kuum tsoon (Hot PitMääratud ala, kus lubatakse võistlusautosid hooldada. Boksiala, ohutusplaanil toodud ohualad, võistlusala. 
Laveerimine Võistleja tegemas poolevahetusi vasakult paremale või vastupidi sirgel rajaosal. 
Ligiduskast (Proximity box)  Ligiduskast on mõlemal raja poolel olevate koonustega märgitud kast. Selle kasti pikkus on 15 meetrit. Mõlemad võistlusautod peavad samaaegselt olema mõne auto osaga selles kastis. 
Läbi sõitmine (Bye RunKui paarissõidus üks võistlusauto ei võistle siis teine võistlusauto peab tegema läbisõidu, mida ei hinnata. 
Möödasõit (PassEessõitjast möödumine paarissõidus. Möödasõit on olukord, kui jälitava võistlusauto esistange on jälitatava võistlusauto esistangest eespool. 
Paarissõit  (TandemPaarissõit on võistlussõit kahe võistleja vahel, kus mõlemad võistlejad sõidavad kaks sõitu. 
Parandus (CorrectionKui juht kasutab käsipidurit oma auto nurga või joone reguleerimiseks 
Poolevahetus  (TransitionSuure sõidunurga all liikuva võistlusauto viimine vastupidises suunas suure sõidunurga alla, peatamata drifti. 
Pühendumine (CommitmentViitab võistleja enesekindluse ja pühendumuse tasemele. 
Rehvi soojendamine (BurnoutRehvide soojendamine on lubatud ainult kindlaks määratud rehvisoojendustsoonis.  
Stardijoon (Pre StartStardijoon asub võistlusraja alguses, kus on iga kvalifikatsiooni ja paarissõidu alguspunkt. 
Stardirivi ala  (Line-upAla enne starti, kus pannakse kokku võistluspaarid, võistlejad peavad olema stardivalmis. 
Sõidujoon (LineVõistleja driftimise joont, mis koosneb sisenemise, Clippingu alade ja Clippingu punktide läbimise ning kurvist väljumise trajektoorist. 
Sõidunurk (AngleDriftimise nurk sõidujoone suhtes. 
Sõit (RunSõit on võistlusauto liikumine stardijoonest finišini. 
Tempokoonused  (Pace cones)  Tempokoonused on koonused, mis on paigutatud võistlusraja keskele pärast stardijoont. Võistlejad peavad kuni nende koonusteni sõitma külg-külje kõrval. Tempokoonuste kaugus stardijoonest sõltub võistlusrajast. 
Saba-ala (touch & goHindamisala väike tsoon, mis on märgitud rajale, tähistatud koonusega või muul ette teatatud viisil, mida võistlusauto peab puudutama.   
Täisgaasi tsoon (Full throtle zone)  Täisgaasi tsoon on mõlemal võistlusraja poolel olevate koonustega märgitud kast. Selle kasti pikkus on 20-50 meetrit (olenevalt rajast). Võistleja peab selles tsoonis otse kiirendama. Täisgaasi tsoonis peab võistleja gaas põhjas kiirendama järgmisesse kasti – ligiduskasti. 
Vastassuunaline drift (Opposite DriftDriftimine võistlusraja selles punktis nõutud vastupidise nurga all. 
Voolavus (FluidityVõistlusraja ühtlane läbimine ja sujuvad poolevahetused. 
Võistlejate koosolek  (BriefingAeg, mil kõik võistlusel võistlevad võistlejad peavad kokku tulema kokkulepitud kohta, et saada ohutus-, võistlus-, hindamis- ja sõiduplaani puudutavat teavet. Koosolekud on kohustuslikud ja nendel peavad osalema võistleja ja/või üks meeskonnaliige, kusjuures võistleja peab olema võistluskombinesoonis. 
Võistlusvarustus  Võistlus kombinesoon, võidusõidukingad, kindad, aluspesu, kiivrisukk, kiiver, kaelatugi.