SUMMER BASH

Võistluse koht / Place of competition:
Porsche Ring, Audru ringrada, Pärnu

Võistluskeskuse plaan / Competition site plan

Driver booklet

Võistlusjuhend / Competition guide

.

Võistlusele registreerimine / Registration for competitions

Võistlusele registreerimine avatakse 20. mai ja registreerimine lõpeb 27. mail kell 08:30 
Registration to the competition will open on May 20 and end on May 27 at 08:30

Registreerunud võistlejate nimekirja alusel tehakse Tehnilise kontrolli ajakava, mis avaldatakse hiljemalt 12 tundi enne võistluspaigas dokumentide kontrolli algust, ametlikul veebilehel
Based on the list of registered competitors, a Schedule of the Scrutineering will be made, which will be published no later than 12 hours before the on-site document check, on official website

Tehnilise kontrolli ajakava / Scrutineering schedule

Võistleja peab jõudma tehnilisele tehnoülevaatusele võistluse tehnilise kontrolli ajakavas toodud ajal ning esitama võistlusauto, selle dokumentatsiooni ja võistleja turvavarustuse.
Võistleja kes ei jõua tehnilisse kontrolli talle määratud ajal või on õigel ajal võistlusele registreerimata, saab minna tehnilisse kontrolli esimesel vabal ajal (peale õigeaegselt registreeritud võistlejate aegasid), võistlejale ei garanteerita võimalust pääseda vabatreeningule

The competitor must arrive at the technical inspection at the time specified in the scrutineering schedule of the competition and submit the competition car, its documentation and the competitor’s safety equipment.
A competitor who does not reach the technical inspection at the time assigned to him or is not registered for the competition on time can go to the technical inspection during the first free time (after the times of the competitors registered in time), the competitor is not guaranteed access to free training

Boksiala plaan / Paddock plan

Igal võistlejal on võistluspaiga boksialas talle määratud kindel boksikoht. Boksikohad ja boksiala plaan avaldatakse koos tehnilise kontrolli ajakavaga.
In the paddock area, each competitor has a designated paddock place. The paddock place and the paddock area plan shall be published together with the scrutineering schedule.

Ajakava / Time Schedule:

Laupäev/Saturday 28.05.2022

08:00Väravad avatakse võistlejateleGates open for participants
08:30 -11:00Dokumentide kontrollDocument control
09:00 -10:00SEMIPRO Tehniline kontroll (vastavalt ajakavale)SEMIPRO scrutineering (as sheduled)
09:30SEMIPRO Võistlejate koosolekSEMIPRO drivers meeting
10:00 – 11:20SEMIPRO treeningSEMIPRO training
10:00Väravad avatakse pealtvaatajateleGates open for spectators
10:00PRO Baltic Võistlejate koosolekPRO Baltic drivers meeting
10:05 -11:05PRO Baltic Tehniline kontroll (vastavalt ajakavale)PRO Baltic scrutineering (as sheduled)
11:40   13:00PRO Baltic treeningPRO Baltic training
13:00ParaadParade
13:30SEMIPRO KvalifikatsioonSEMIPRO Qualification
14:45SEMIPRO ja PRO Baltic paarissõidu koosolekSEMIPRO and PRO Baltic drivers tandem meeting
15:15  SEMIPRO võistlusSEMIPRO competition
17:00PRO Baltic KvalifikatsioonPRO Baltic Qualification
18:15PRO Baltic võistlusPRO Baltic competition
~20:00AutasustaminePrize giving ceremony

Korraldajal ja peakohtunikul on õigus ajakava muuta / The organizer and the main judge have the right to change the Schedule