Küsimused võistluse käigus

Käitumiskoodeks
Võistlejal ja tema meeskonnaliikmel on õigus küsida küsimusi ja mõistlikult arutleda kohtunike ja/või hindajatega igal teemal, mis puudutab nende sooritust, võistluse korraldust või hindamist.

Võistlussõitude toimumise ajal tuleb küsimustega pöörduda võistluste sekretäri poole.

Mitteametlik päring
Küsimuse võistlustel toimunu, ametniku tegevuse või osaleja tegevuse kohta võib esitada mitteametliku päringuna.
Võistlejad saavad võistluse tulemi kohta esitada mitteametliku päringu kohe, kui nad on lõpetanud oma paarissõidu.
Mitteametliku päringu esitamine ei tohi segada võistluse ametniku tööd, võistluse käiku ega osalejate turvalisust.

Mitteametliku päringu esitamine
• Mitteametlik päring (küsimus) tuleb esitada kohe peale enda sõitu.
• Mitteametlik päring (küsimus) tuleb esitada lähimale raadiosaatjaga võistluse ametnikule.
• Peale mitteametliku päringu edastamist tuleb rada vabastada.

Mitteametliku päringu kuulamine
Võistluse ametnik, kellele esitati mitteametlik päring, võimalusel leiab kohe sobiva lahenduse, kuid vajadusel võib suunatata päringu edasi võistluse juhile. Mitteametlik päring ei pruugi saada kohest vastust.
Kuni tund aega pärast finaalide lõppu, võivad võistlejad uurida hindajatelt, miks nad võitsid või kaotasid paarissõidus. See ei muuda paarissõitude tulemusi. See ei ole protest, vaid võimalus selgituse saamiseks. Võistlejad või nende meeskonnaliikmed ei või selgitusi küsida paarissõitude ajal.

Iga sõitja ja/või meeskonnaliige, kes käitub ebasobivalt kohtunike suhtes, võib saada karistatud viisidel, mis märgitud üldmääruses. [ÜM 8.2; 9.3]