Rahvusvahelised tehnilised tingimused sisaldab Fia Apendix J.253.